Broekster Wâlden jeugd onder 19-2 // 2019 2020

teamfoto J019-2

Trainers:

Leider:

Robbert-Jan
Adema

Binne

Bloem,

Remco

Dijkstra

Michel

Elzinga

Marco

Graansma

Robel

Haileab Gebreamlak

Sibren Willem
Kingma

Matthias
Koolstra

Jarno
van der Lei

Mohamad
Nabhan

Rudmer
de Poel

Martijn
Reitsema

Gert-Jan
Renes

Marco
van der Veen

Niek
Venema

Jabik Oene
de Vries

Mathijs
van der Wal

Trainingstijden: