De organisatie (taakverdeling & aanspreekpunten)

De jeugdafdeling wordt geleid door het jeugdbestuur.

In de organisatie wordt het jeugdbestuur ondersteund door verschillende commissies,die worden aangestuurd door een bestuurslid.
Enige uitzondering hierop is de Toernooicommissie.

De commissies ondersteunen en adviseren het jeugdbestuur.
Het jeugdbestuur blijft echter ten allen tijde eindverantwoordelijk.

Hieronder in het kort de bezetting en taakverdeling van het jeugdbestuur en de verschillende commissies.


Het Jeugdbestuur

Voorzitter:( aansturen jeugdbestuur & sponsoring & PR ) | e mail:bestuur@broekster-walden.nl
Richard van der Lei en Piet Raap

Penningmeester:
( financiële beheer & verantwoording ) | e mail:bestuur@broekster-walden.nl
Sietse Kingma

Secretaris:
( correspondentie,secretariaat & archivering, bezoeken nieuwe leden ) | e mail:secretaris@broekster-walden.nl
José van der Bij

Technische zaken:
( aansturen commissie Technische zaken ) | e mail:technischezaken@broekster-walden.nl
Rene Peterson

Accomodatie en materiaalbeheer:
( aansturen commissie A&M ) | e mail:a&m@broekster-walden.nl
Geertje Kempenaar en Hennie Bruining

Algemene en wedstrijdzaken:
( aansturen commissies AZ & WZ ) | e mail:algemenezaken@broekster-walden.nl
Marouan Achammachi


Technische Commissie (TC)

De Technische Commissie verzorgt de dagelijkse aansturing van de jeugdopleiding. Daarnaast houdt de TC zich bezig met het technisch beleid: de ontwikkeling van de spelers en team, de ontwikkeling en aansturing van trainers, het verzorgen van de teamindelingen en allerlei andere zaken.

Taakverdeling / aanspreekpunten:

Hoofd Jeugdopleiding (HJO)
René Peterson is Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) en daarmee het aanspreekpunt richting het jeugdbestuur en andersom. De HJO is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bewaking van het technisch beleid binnen Broekster-Wâlden. Hij stuurt de TC aan en communiceert met het jeugdbestuur.

Coördinator vrouwen- en meidenteams
Wij zijn op zoek naar een coördinator van de vrouwen- en meidenteams. Degene is aanspreekpunt voor de trainers, spelers en ouders van deze teams.

Coördinator Onder 19 jaar
Rene Peterson is coördinator bij de categorie Onder 19 jaar. Hij is aanspreekpunt voor de trainers, spelers en ouders van deze teams.

Coördinator Onder 17 jaar
Cor de Weerd is coördinator bij de categorie Onder 17 jaar. Hij is aanspreekpunt voor de trainers, spelers en ouders van deze teams.

Coördinator Onder 15 jaar
Sjoerd Westra is coördinator bij de categorie Onder 15 jaar. Hij is aanspreekpunt voor de trainers, spelers en ouders van deze teams.

Coördinator Onder 12 & 13 jaar
Niels Westerlaan is coördinator bij de categorieën Onder 12 en 13 jaar. Hij is aanspreekpunt voor de trainers, spelers en ouders van deze teams.

Coördinator Onder 10 & 11 jaar
Hendrik Hamersma is coördinator bij de categorieën Onder 10 en 11 jaar. Hij is aanspreekpunt voor de trainers, spelers en ouders van deze teams.

Coördinator Onder 8 & 9 jaar
Freerk Haisma is coördinator bij de categorieën Onder 8 en 9 jaar. Hij is aanspreekpunt voor de trainers, spelers en ouders van deze teams.

Coördinator Onder 7 jaar
Christiaan Jellema is coördinator bij de categorie Onder 7 jaar. Hij is aanspreekpunt voor de trainers, spelers en ouders van deze teams.

Coördinator G-voetbal
Freerk Haisma is coördinator bij van het G-voetbal. Hij is aanspreekpunt voor de trainers, spelers en ouders van deze teams.

Coördinator Keepers
Fre Douma is coördinator van de keepers. Hij is aanspreekpunt voor de keepers, trainers en ouders.

Commissie Algemene Zaken

Taakverdeling / aanspreekpunten:

Deze commissie gaat zich bezig houden met alle zaken die te maken hebben met de organisatie van het jeugdvoetbal, met uitzondering van de technische zaken.
Deze commissie is het aanspreekpunt voor ouders, spelers en leiders als er vragen of problemen zijn.

Heeft u vragen, mail ons dan gerust. algemenezaken@broekster-walden.nl

Commissie accomodatie en materiaalbeheer (A&M)

Taken commissie accomodatie en materiaalbeheer (A&M)

Heeft u vragen, mail ons dan gerust.
a&m@broekster-walden.nl

Commissie wedstrijdzaken:

Aanspreekpunten / taakverdeling:

Deze commissie houdt zich bezig met de organisatie en de administratieve afhandeling van de te spelen wedstrijden.

Jacob van Hielkema voert het wedstrijdsecretariaat.
Marouan Achammachi beheert de teletekstpagina..

Scheidsrechterszaken:

Kees de Haan, Henk Noordhuis en Marouan Achammachi zijn verantwoordelijk voor de scheidsrechterszaken.

Heeft u vragen, mail ons dan gerust. wedstrijdsecretariaat@broekster-walden.nl

Vrouwen- en meidencommissie

Commissieleden:

Toernooicommissie

Broekster-Wâlden toernooi

Broekster-Wâlden organiseert aan het eind van het voetbalseizoen altijd haar eigen jeugdtoernooi waar ook andere verenigingen aan kunnen deelnemen.
Dit toernooi is verdeeld over meerdere dagen en wordt door een commissie georganiseerd.

De commissie is voor komend seizoen op zoek naar nieuwe leden.

Voor informatie kunt u terecht via freerkhaisma@hotmail.com