De organisatie (taakverdeling & aanspreekpunten)

De jeugdafdeling wordt geleid door het jeugdbestuur.

In de organisatie wordt het jeugdbestuur ondersteund door verschillende commissies,die worden aangestuurd door een bestuurslid.
Enige uitzondering hierop is de Toernooicommissie.

De commissies ondersteunen en adviseren het jeugdbestuur.
Het jeugdbestuur blijft echter ten allen tijde eindverantwoordelijk.

Hieronder in het kort de bezetting en taakverdeling van het jeugdbestuur en de verschillende commissies.


Het Jeugdbestuur

Voorzitter:( aansturen jeugdbestuur & sponsoring & PR ) | e mail:bestuur@broekster-walden.nl
Richard van der Lei en Piet Raap

Penningmeester:
( financiële beheer & verantwoording ) | e mail:bestuur@broekster-walden.nl
Sietse Kingma

Secretaris:
( correspondentie,secretariaat & archivering, bezoeken nieuwe leden ) | e mail:secretaris@broekster-walden.nl
José van der Bij

Technische zaken:
( aansturen commissie Technische zaken ) | e mail:technischezaken@broekster-walden.nl
Rene Peterson

Accomodatie en materiaalbeheer:
( aansturen commissie A&M ) | e mail:a&m@broekster-walden.nl
Geertje Kempenaar en Hennie Bruining

Algemene en wedstrijdzaken:
( aansturen commissies AZ & WZ ) | e mail:algemenezaken@broekster-walden.nl
Marouan Achammachi


Technische Hart (TH)

Het technisch hart verzorgt de dagelijkse aansturing van de jeugdopleiding. Daarnaast houdt de TH zich bezig met het technisch beleid, aansturen van de teamindeling, aanstellen van trainers etc.

Taakverdeling / aanspreekpunten:

Hoofd Jeugdopleiding (HJO)
René Peterson is als Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) en is aanspreekpunt van de TH richting het bestuur. Daarnaast stuurt het de TH aan en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bewaking het technisch beleid.

Coördinator algemene zaken
Kas Huizenga is coördinator algemene zaken en daarbij het aanspreekpunt voor de bovenbouw (junioren) voor trainers, spelers en ouders. Hij is voorzitter van de juniorencommissie. Begeleid ook de teamindelingen voor de teams in de bovenbouw en is verantwoordelijk voor de aanstelling van de trainers voor de bovenbouw.

Coördinator JO19 teams
Rene Peterson – is coördinator bij JO19. Hij is aanspreekpunt voor de trainers, spelers en ouders van deze teams.

Coördinator JO17 teams
Cor de Weerd – is coördinator bij JO17. Hij is aanspreekpunt voor de trainers, spelers en ouders van deze teams.

Coördinator JO15 teams
–Sjoerd Westra – is coordinator bij de JO15 teams. Hij is aanspreekpunt voor de trainers, spelers en ouders van deze teams

Coördinator JO13 en J012 teams
–VACANT – is coordinator bij de JO13 en J012 teams. Hij is aanspreekpunt voor de trainers, spelers en ouders van deze teams

Coördinator JO11 en J010 teams
–Hendrik Hamersma – is coordinator bij de JO11 en J010 teams. Hij is aanspreekpunt voor de trainers, spelers en ouders van deze teams

Coördinator JO9 en J08 teams
–Freerk Haisma – is coordinator bij de JO9 en J08 teams. Hij is aanspreekpunt voor de trainers, spelers en ouders van deze teams

Coördinator JO7 teams
–Christiaan Jellema – is coordinator bij de JO7 teams. Hij is aanspreekpunt voor de trainers, spelers en ouders van deze teams

Coördinator G-voetbal
–Freerk Haisma – is coordinator bij de G teams. Hij is aanspreekpunt voor de trainers, spelers en ouders van deze teams

Coördinator Keepers
–Fre Douma – is coordinator bij de keepers. Hij is aanspreekpunt voor de trainers, spelers en ouders van deze teams

Onderbouw
Freerk Haisma is ass. HJO onderbouw en daarbij het aanspreekpunt voor de onderbouw (pupillen) voor trainers, spelers en ouders. Hij coördineert zelf de JO11 teams, Hij is voorzitter van de onderbouwcommissie. Begeleid ook de teamindelingen voor de teams in de onderbouw en is verantwoordelijk voor de aanstelling van de trainers voor de onderbouw. Onder hem resorteren nog twee coördinatoren (coördinatoren JO13 teams en JO9 teams)

Remco Kooistra is de technisch coördinator bij de JO13 teams. Hij begeleidt de JO13 teams en hun trainers.

Jorrit Iwan Koolstra is de technisch coördinator bij de JO9 teams. Hij begeleidt de JO9 teams en hun trainers.

Meidenafdeling
Patrick Mays is ass. HJO Meidenafdeling en daarbij het aanspreekpunt voor de meidenafdeling. Hij coördineert alle meidenteams en is het aanspreekpunt voor de trainers, speelster en ouders. Hij begeleidt de teamindelingen voor de teams en is verantwoordelijk voor de aanstelling voor de trainers binnen meidenafdeling.

Govert van Oudenaarden is verantwoordelijk voor het functioneren van het technische gedeelte van de jeugdopleiding. Hij is aanspreekpunt voor de Hoofd Jeugdopleiding, TH, coördinatoren, trainers en spelers als de problemen niet naar tevredenheid van betrokkenen worden opgelost. Hij zal deze zaken binnen de TH of eventueel bespreken in het bestuur.

Technisch Beleid
Het technisch beleid is wat je zo mooi noemt "under construction". Op dit moment wordt hard gewerkt aan een update van het huidige beleidsplan. De verwachting is dat dit in de loop van dit seizoen gereed zal zijn. Het VTON systeem waar de trainers van de onderbouw mee werken is geënt op dit beleid

Heeft u vragen, mail ons dan gerust.
technischezaken@broekster-walden.nl bestuurslid Govert van Oudenaarden of hjobroeksterwalden@outlook.com HJO René Peterson

Commissie Algemene Zaken

Taakverdeling / aanspreekpunten:

Deze commissie gaat zich bezig houden met alle zaken die te maken hebben met de organisatie van het jeugdvoetbal, met uitzondering van de technische zaken.
Deze commissie is het aanspreekpunt voor ouders, spelers en leiders als er vragen of problemen zijn.

Heeft u vragen, mail ons dan gerust. algemenezaken@broekster-walden.nl

Commissie accomodatie en materiaalbeheer (A&M)

Taken commissie accomodatie en materiaalbeheer (A&M)

Heeft u vragen, mail ons dan gerust.
a&m@broekster-walden.nl

Commissie wedstrijdzaken:

Aanspreekpunten / taakverdeling:

Deze commissie houdt zich bezig met de organisatie en de administratieve afhandeling van de te spelen wedstrijden.

Jacob van Hielkema voert het wedstrijdsecretariaat.
Marouan Achammachi beheert de teletekstpagina..

Scheidsrechterszaken:

Kees de Haan, Henk Noordhuis en Marouan Achammachi zijn verantwoordelijk voor de scheidsrechterszaken.

Heeft u vragen, mail ons dan gerust. wedstrijdsecretariaat@broekster-walden.nl

Vrouwen- en meidencommissie

Commissieleden:

Taakverdeling / aanspreekpunten:

Deze commissie houdt zich bezig met alle zaken die te maken hebben met het vrouwen- en meisjesvoetbal binnen de SJO Broekster-Wâlden.
Deze commissie is het aanspreekpunt voor ouders, spelers en leiders als er vragen of problemen zijn.

Heeft u vragen, mail ons dan gerust.
meisjesafdeling@broekster-walden.nl

Toernooicommissie

Deze commissie organiseert het jaarlijkse toernooi.

Heeft u vragen, mail ons dan gerust.
toernooibroeksterwalden@gmail.com