Contactgegevens Broekster Wâlden

Accomodatie Broekster Wâlden

Broekster Boys
Clubhuis: Ûs Halehonk
Sportvelden:Gemeentelijk Sportpark,
Kleine Laan 124, 9104 CJ Damwâld
Tel: 0511 -42 44 60 (Kantine)
vv De Wâlden
Clubhuis: Op é skieding
Sportvelden:Gemeentelijk Sportpark,
Badhúswei 31 A, 9104 ZG Damwâld
Tel: 0511-42 12 78 (Kantine)

Postadres Broekster Wâlden:
Postbus 28, 9104 ZG Damwoude
Teletekst: Omrop Fryslân tekst pagina 614
Relatienummer KNVB: LZ YB 172
Bankrekening nummer: IBAN : NL 31RABO 0119 7868 34


Telefoonnummers Wedstrijdsecretariaat:

Jacob van Hielkema ( t 06 83 65 74 63 ) of (0511 42 48 05)


Marouan Achammachi ( t 06 24 96 19 32)

Bestuur:

Voorzitter: VACANT

Secretaris: José van der Bij ( t 06 - 51567373)

Penningmeester: Sietse Kingma ( t 0511-42 56 65 )

Algemene zaken en wedstrijdzaken:
Marouan Achammachi ( t 06 - 24961932 )

Technische zaken:
Rene Peterson (t 06-21 19 56 11 )

Accommodatie & materialen:
Geertje Kempenaar (t 0511-425380) en Hennie Bruning (t 06-13371327)

Coördinatoren

Hoofd Jeugdopleiding (HJO)
René Peterson ( t 06-41786659 )
E mail:hjobroeksterwalden@outlook.com

Coördinator vrouwen & meiden
VACANT ( t )
E mail:

Coördinator Onder 19 jaar
René Peterson ( t 06-41786659 )
E mail:hjobroeksterwalden@outlook.com

Coördinator Onder 17 jaar
Cor de Weerd ( t 06-45778547 )
E mail:cordeweerd1@gmail.com

Coördinator Onder 15 jaar
Sjoerd Westra ( t 06-42046815 )
E mail:westrasjoerd@gmail.com

Coördinator Onder 12 & 13 jaar
Niels Westerlaan ( t 06-46545927 )
E mail:nielswesterlaan@hotmail.com

Coördinator Onder 10 & 11 jaar
Hendrik Hamersma ( t 06-11818171 )
E mail:hendrik_hamersma@hotmail.com

Coördinator Onder 8 & 9 jaar
Freerk Haisma ( t 06-49221441 )
E mail:freerkhaisma@hotmail.com

Coördinator Onder 7 jaar
Christiaan Jellema ( t 06-15602128 )
E mail:christiaanwjellema@gmail.com

Coördinator G-voetbal
Freerk Haisma ( t 06-49221441 )
E mail:freerkhaisma@hotmail.com

Coördinator Keepers
Fre Douma( t 06-25410175 )
E mail:f.douma@knid.nl)


E mail adressen:

Bestuur:
bestuur@broekster-walden.nl

Algemene zaken:
algemenezaken@broekster-walden.nl

Technische zaken:
technischezaken@broekster-walden.nl

Accomodatie en materiaalbeheer:
a&m@broekster-walden.nl

Penningmeester:
penningmeester@broekster-walden.nl

Voorzitter:
bestuur@broekster-walden.nl

Secretaris:
secretaris@broekster-walden.nl

Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaat@broekster-walden.nl

Clubartikelen:
a&m@broekster-walden.nl

Eindredactie/Abonnementen:
secretaris@broekster-walden.nl

G voetbal:
gvoetbal@broekster-walden.nl

Meisjesafdeling:
meisjesafdeling@broekster-walden.nl

Website beheer:
info@indyweb.nl

Website beheer:
website@broeksterboys.nl