Contactgegevens Broekster Wâlden

Accomodatie Broekster Wâlden

Broekster Boys
Clubhuis: Ûs Halehonk
Sportvelden:Gemeentelijk Sportpark,
Kleine Laan 124, 9104 CJ Damwâld
Tel: 0511 -42 44 60 (Kantine)
vv De Wâlden
Clubhuis: Op é skieding
Sportvelden:Gemeentelijk Sportpark,
Badhúswei 31 A, 9104 ZG Damwâld
Tel: 0511-42 12 78 (Kantine)

Postadres Broekster Wâlden:
Postbus 28, 9104 ZG Damwoude
Teletekst: Omrop Fryslân tekst pagina 614
Relatienummer KNVB: LZ YB 172
Bankrekening nummer: IBAN : NL 31RABO 0119 7868 34


Telefoonnummers Wedstrijdsecretariaat:

Jacob van Hielkema ( t 06 83 65 74 63 )


Bestuur:

Voorzitter: VACANT

Secretaris: Ineke van der Hoop

Penningmeester: Sietse Kingma ( t 0511-42 56 65 )

Algemene zaken en wedstrijdzaken:
Marouan Achammachi ( t 06 - 24961932 )

Technische zaken:
Govert van Oudenaarden ( t 0511-42 49 68 )

Accommodatie & materialen:
vacant

Coördinatoren

Hoofd Jeugdopleiding (HJO)
René Peterson ( t 06-21195611 )

Ass. HJO Bovenbouw
Kas Huizenga ( t 06-40381876 )

Ass. HJO Onderbouw
Freerk Haisma ( t 06-49221441 )

Ass. HJO Meidenafdeling
Patrick Mays ( t 06-34089472 )

Coördinator JO19-2 en JO17-2
VACANT

Coördinator JO15 teams
Sjoerd Westra ( t 06-42046815 )

Coördinator JO13 teams
Remco Kooistra ( t 06-11141016 )

Coördinator JO11 teams
Freerk Haisma ( t 06-49221441 )

Coördinator JO9 teams
Jorrit Iwan Koolstra ( t 06-11820977 )

Coördinator G-teams
Andries Westra ( t 0511-701382 )


E mail adressen:

Bestuur:
bestuur@broekster-walden.nl

Algemene zaken:
algemenezaken@broekster-walden.nl

Technische zaken:
technischezaken@broekster-walden.nl

Accomodatie en materiaalbeheer:
a&m@broekster-walden.nl

Penningmeester:
penningmeester@broekster-walden.nl

Voorzitter:
bestuur@broekster-walden.nl

Secretaris:
secretaris@broekster-walden.nl

Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaat@broekster-walden.nl

Clubartikelen:
a&m@broekster-walden.nl

Eindredactie/Abonnementen:
secretaris@broekster-walden.nl

G voetbal:
gvoetbal@broekster-walden.nl

Meisjesafdeling:
meisjesafdeling@broekster-walden.nl

Website beheer:
info@indyweb.nl

Website beheer:
website@broeksterboys.nl