Gebruik accommodatie jeugdafdeling versie 2 april 2017

Inleiding
Over het gebruik van de accommodatie zijn een aantal afspraken vastgelegd.
Onder accommodatie verstaan we:

Kantine

De kantine moet tijdens wedstrijden geopend zijn. (Dit betreft de kantine behorend bij de kleedruimtes die op dat moment gebruikt worden.) De commissie wedstrijdzaken is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van te spelen wedstrijden aan de kantinebeheerders.

s Morgens mag er tot 12.00 uur in de kantines niet worden gerookt.

Tot 12.00 uur worden er ook geen alcoholhoudende dranken geschonken

De moederverenigingen dienen er voor te zorgen dat de kantines op het moment van gebruik er netjes en verzorgd uitzien. Eigen spelers en gasten moeten in een representatieve ruimte ontvangen worden.

Streven moet zijn om ook op trainingsavonden de kantines zoveel als mogelijk open te hebben.

Vergaderruimten

De vergaderruimten van beide verenigingen staan ter beschikking van de jeugdafdeling. Deze jeugdafdeling zal proberen haar vergaderingen zoveel mogelijk te spreiden over beide accommodaties. Tijdens officiële vergaderingen stelt de moedervereniging koffie, thee of eventueel andere consumpties beschikbaar.

Het samenwerkingsverband mag vrij gebruik maken van de aanwezige kopieerapparatuur.

Kleedruimten

Leider en trainers moeten toezien op een correct gebruik van de kleedruimtes.
In deze kleedruimtes mag niet worden gerookt.
Algemene regels als:

Zowel de moederverenigingen als het samenwerkingsverband zijn niet aansprakelijk voor vermissing van spullen uit de kleedruimtes.

Leiders en trainers moeten proberen de ruimtes zoveel mogelijk afgesloten te houden om diefstal en vandalisme te voorkomen.

Trainingsvelden

De Technische Commissie maakt voor aanvang van het seizoen een schema voor het gebruik van de beide trainingsvelden. De trainingsvelden zijn de kunstvelden, veld BB2 en DW2.
De moederverenigingen dienen ruimte beschikbaar te stellen aan het samenwerkingsverband voor het opbergen van de trainingsmaterialen. Dit in overleg met het bestuurslid A&M.

Speelvelden

Voor het gebruik van de speelvelden wordt een schema gemaakt. Het gebruik wordt geregeld in overleg met de moederverenigingen.

De nummering van de velden is als volgt:

Uitgangspunten bij de verdeling van de wedstrijden over de accommodatie: