Broekster Walden is met directe ingang op zoek naar een hoofd jeugdopleiding voor het seizoen 2020-2021.

De hoofd jeugdopleiding is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van het technisch beleidsplan van Broekster Walden. Hij/zij rapporteert aan het jeugdbestuur (technische zaken), die bestuurlijk verantwoordelijk is voor het (technisch) jeugdbeleid.

Broekster Walden beschikt over een jeugdbeleidsplan.
Binnen de jeugdafdeling wordt er training gegeven vanuit de Rinus methode. In samenwerking met de jeugdtrainers en leiders wordt hier actief invulling aan gegeven.

Wat verwacht Broekster Walden van de kandidaat:

Profiel

Broekster Walden is een ambitieuze voetbalvereniging. Ze bestaan al 12,5 jaar door een samenwerking met de twee moederverenigingen uit het dorp Damwoude.
Broekster Boys (zaterdag) en De Walden (zondag) zijn al 12,5 jaar succesvol met een gezamenlijke jeugdafdeling.

Broekster Walden heeft meer dan 300 leden en meer dan honderd vrijwilligers die het fundament van de club vormen.
Broekster Walden is meer dan voetbal, wat zich kenmerkt door de kernwaarden plezier in ontwikkeling.

Wilt u meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de voorzitters van de moederverenigingen.
Uw sollicitatie (motivatie + CV) kunt u richten aan secretaris@broekster-walden.nl.