informatie voor spelers, begeleiding en ouders.

****Deze informatie is hier ook te downloaden ****

Voorwoord

Het seizoen 2018/2019 is alweer begonnen en als bestuur willen wij er met iedereen een prachtig sportief en succesvol voetbal seizoen van maken.

Desondanks merken we toch dat het bij verschillende teams erg moeilijk is/was om leiders te krijgen. Dit is iets waar wij als bestuur graag op in willen spelen, maar hier hebben wij u, ouders, zeer zeker bij nodig! Zonder begeleiding tenslotte “geen voetbal” en dat zou natuurlijk jammer zijn! Daarom willen wij u hier graag langs deze weg op attenderen en verzoeken u om eventueel iets voor het team waar uw zoon of dochter in speelt te kunnen/ willen betekenen.

Jeugd en G teams

Jeugd en G teams spelen onder de vlag van Broekster-Wâlden. Broekster-Wâlden is een samenwerkingsverband tussen v.v. Broekster Boys en v.v. de Wâlden. Spelers van Broekster-Wâlden zijn dan lid van één van de twee moederverenigingen.

In het afgelopen seizoen zijn er verschillende teams kampioen geworden, fantastisch natuurlijk. Ook zijn er altijd teams die dit niet of net niet redden, maar zolang een team met plezier, enthousiasme en inzet het einde van het seizoen haalt, is dat op zich al een prijs waard!

Onze jeugdafdeling heeft behoorlijk de wind in de zeilen, er wordt iedere week met veel enthousiasme getraind en gespeeld. Natuurlijk draagt onze accommodatie met 2 kunstgrasvelden hier erg positief aan bij, trainingen en wedstrijden kunnen vrijwel altijd doorgaan en dit komt het spel zeker ten goede.

Voor dit seizoen is gestart met Rinus, Rinus is de online KNVB assistent trainer met heel veel oefeningen die tijdens de trainingen kunnen worden gebruikt. het bevat oefeningen, trainingen en meerweekse programma’s. Tevens zijn de G teams weer volop aan het nieuwe seizoen begonnen en de ontwikkelingen zijn ook hier niet te stoppen.

Deze organisatiewijzer is bedoeld om u wegwijs te maken en om antwoord te geven op eventuele vragen. Verder geven wij aan wat u van ons mag verwachten, maar ook wat wij van spelers, begeleiding en ouders verwachten. Natuurlijk kunt u ook het e.e.a. raadplegen op onze website : www.broekster-walden.nl

Deze organisatiewijzer is bedoeld om u wegwijs te maken en om antwoord te geven op eventuele vragen. Verder geven wij aan wat u van ons mag verwachten, maar ook wat wij van spelers, begeleiding en ouders verwachten. Natuurlijk kunt u ook het e.e.a. raadplegen op onze website : www.broekster-walden.nl

Bestuur Broekster-Wâlden.

Informatievoorziening

Om iedereen te informeren maken we gebruik van een aantal communicatiemiddelen:

Teletekst
Broekster-Wâlden maakt gebruik van een eigen teletekstpagina. Dit is teletekstpagina 614 van Omrop Fryslân. Deze pagina wordt bijgehouden door het wedstrijdsecretariaat. Op teletekst komen o.a. het wedstrijdprogramma, de afgelastingen, activiteiten, belangrijke mededelingen, etc. Alle wedstrijdwijzigingen worden meteen verwerkt, zodat de informatie over het wedstrijdprogramma op de pagina altijd up to date is! Ook de programma’s van Broekster Boys en De Wâlden staan op deze pagina.

Website
Op www.broekster-walden.nl vindt u onze eigen website. Dick Bosman is de beheerder van de site. Op de site krijgt ieder team zijn eigen plekje en er is ook plaats voor wedstrijdverslagen etc.

Communicatie jeugdbestuur - leden/ouders/verzorgers

Voor de communicatie met wordt gebruik gemaakt van alle genoemde communicatie middelen. De commissie AZ is verantwoordelijk voor de communicatie met de leden/ouders/verzorgers rond de organisatie van het jeugdvoetbal. Dit betreft bijvoorbeeld praktische zaken als afspraken als afspraken over vervoer naar wedstrijden, afspraken over het wassen van shirts, maar ook het bespreken van problemen met ouders leden/ouders/verzorgers. De contactpersoon in de commissie AZ ook door de leden/ouders/verzorgers te benaderen als er problemen zijn die, nadat er contact is geweest met de leider (s) van het team niet naar tevredenheid worden opgelost. De commissie TZ is verantwoordelijk voor communicatie met leden/ouders/verzorgers over technische zaken. Dit betreft bijvoorbeeld selectiebeleid, trainingsbezoek, etc. deze commissie is ook door ouders te benaderen als er problemen zijn die, nadat er contact geweest is met de trainer van het team, niet naar tevredenheid worden opgelost. Indien nodig brengen deze commissies deze problemen ter sprake in de vergadering van het JeugdBestuur waarna het jeugdbestuur een standpunt inneemt.

Informatie jeugdleiders

De leiders worden door de commissie Algemene zaken geïnformeerd over allerlei zaken. Veel van deze informatie is ook terug te vinden op de website.

Taken jeugdleiders

De jeugdleiders zorgen i.s.m. de jeugdtrainers voor de begeleiding van de spelers van hun groep bij de wedstrijden en nevenactiviteiten. Samen met de jeugdtrainer zij de jeugdleiders de vertegenwoordigers van de vereniging. Een leider is echter geen loopjongen, iemand die alleen het werk doet wat de trainer niet wil doen. Nee, het is de bedoeling dat een leider meepraat over alle zaken. De eindverantwoording ligt echter altijd bij de trainer. Het is erg belangrijk dat de leider en de trainer vooraf duidelijke afspraken maken over wie wat doet. Zodoende kan en mag hier tijdens het seizoen geen verwarring over bestaan. De trainer is verantwoordelijk voor de coaching tijdens een wedstrijd en training. Het moet vermeden worden dat er te veel mensen coachen langs de kant, zeker als ook nog eens tegenovergestelde aanwijzingen worden gegeven. Het moet niet verwarrend worden voor de spelers.

Ten aanzien van de wedstrijden:

 1. Zorgen dat de spelers zich correct en sportief gedragen naar de scheidsrechter, tegenpartij, publiek, medespelers en het kader.
 2. Zorgen dat de spelers tijdig aanwezig zijn:
  1. thuiswedstrijden junioren: 45 minuten voor aanvang
  2. uitwedstrijden junioren: op afgesproken vertrektijd
  3. thuiswedstrijden pupillen: 30 minuten voor aanvang
  4. uitwedstrijden pupillen: op afgesproken vertrektijd
 3. Zorgen voor een ordelijk verloop in de kleedkamer, na gebruik de kleedkamer netjes/schoon achterlaten
 4. Zorgen voor de hygiëne van de spelers; douchen na het sporten is in principe verplicht, materiaalgebruik, advies over blessures.
 5. Zorgen voor een goede sfeer in de groep, rekening houden met specifieke leeftijdskenmerken van de betreffende groep.
 6. Zorg dragen voor de spelerspassen
 7. Correct invullen van het wedstrijdformulier. ( eventueel ook afhandelen van strafformulieren)
 8. Zorgen voor een grensrechter (indien nodig)
 9. Zorg dragen voor de wedstrijdballen.
 10. Zorg dragen voor de verzorgingstas.
 11. Ontvangst van de tegenpartij bij thuiswedstrijden.
 12. Draagt zorg voor de tenues en eventueel reserveshirts.
 13. Zorg dragen voor een rustige en veilige heen en terugreis bij uitwedstrijden.
 14. Problemen oplossen ( scheidsrechters, kantine, tegenpartij, vervoer) zo nodig met het bestuurslid Algemene Zaken.
 15. Regelen van drinken in de rust voor het eigen team en de tegenpartij.
 16. Bij afwezigheid van de trainer neemt de jeugdleider de coaching over. De coaching geschied natuurlijk in nauw overleg met de trainer. Belangrijk is dat de accenten aansluiten aansluiten bij de thema,s die op de training behandeld zijn.
 17. Roken voor, tijdens en direct na de wedstrijd en training is in de leiders- en trainings functie niet toegestaan.

Ten aanzien van trainingen

 1. regelmatig contact met de trainer en regelmatig bezoek aan de trainingen ( wordt er gedoucht, geen rotzooi in de boxen etc.)
 2. zorgen samen met de trainer voor een ordelijk verloop in de kleedkamer, na gebruik de kleedkamer schoon/netjes achterlaten.

Bijzondere taken jeugdleiders:

 1. Onderhouden contacten met de ouders/verzorgers van spelers.
 2. Aandacht schenken aan zieke en geblesseerde spelers of trainers.
 3. Bijwonen periodiek overleg met het vrijwillig jeugdkader.
 4. Afbellen van spelers bij afgelastingen training of wedstrijd (telefoonboom)
 5. klankbord van de trainer.
 6. Meedenken in het selectiebeleid.
 7. Wedstrijdverslagen aanleveren t.b.v. Het clubblad.
 8. Aanvullende informatie leiders over het lenen van spelers:

  Soms is het nodig dat spelers uit een ander team meespelen. Let er hierbij wel op dat spelers speelgerechtigd zijn, oftewel: neem spelers uit dezelfde leeftijdscategorie (E, F, etc.) mee. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat spelers uit het eigen team op reserve komen omdat er andere spelers geleend worden. Het is de verantwoordelijkheid van de leiders om hier goed mee om te gaan!

  wedstrijduitslagen

  Uitslagen van wedstrijden worden via de voetbal.nl app ingevuld of anders in de bestuurskamer doorgegeven.

  Wedstrijden op Ameland

  De kaartjes dien je als leider zelf te regelen. De bootkosten van spelers en begeleiders en de parkeerkosten van de auto's bij de haven worden vergoed door de Broekster-Wâlden. Mochten er naast de voetballertjes en de begeleiders (trainer, leiders en bestuurders auto) nog meer mensen meegaan, dan dienen zij zelf de kosten te betalen. Het handigst is dat je de kosten eerst zelf betaalt. Daarna kan een declaratie ingediend worden bij de penningmeester. Declaratie dient vergezeld te gaan van een specificatie, inclusief nota's van de gemaakte kosten. Dit kan via de mail. penningmeester@broekster-walden.nl Mocht je de kosten in eerste instantie niet zelf willen voorschieten dan kan er een voorschot storten op jouw bankrekening. Graag dan wel je bankrekening inclusief IBAN doorgeven aan de penningmeester.
  Je dient zelf contact op te nemen met de wedstrijdsecretaris of leider van Amelandia om het aantal auto's op het eiland te regelen.

  Kledinglijn Broekster-Wâlden

  Alle spelers, leiders en trainers krijgen kleding van Broekster-Wâlden in bruikleen. Het spreekt voor zich dat we verwachten dat iedereen hier zuinig mee omgaat, en deze kleding alleen wordt gebruikt voor activiteiten waarvoor deze bestemd zijn. Bij het uitreiken van de kleding zijn hier duidelijke instructies over gegeven. Na ieder seizoen moet de kleding weer worden ingeleverd.

  Voor ontbrekende kledingstukken worden de kosten voor vervanging in rekening gebracht bij de gebruiker. (Ter informatie: de kosten zijn zo hoog, i.v.m. bedrukking en bestellen in kleine eenheden.)

  De volgende bedragen worden gehanteerd:

  De voetbalkousen zijn eigendom van de spelers zelf en hoeven niet weer te worden ingeleverd. Nieuwe leden krijgen eenmalig kousen verstrekt door de club.

  Wat mogen ouders/spelers van Broekster-Wâlden verwachten

  Allereerst dat u serieus genomen wordt. Opmerkingen, kritiek etc. zullen we zeer serieus nemen. We staan open voor kritiek. We doen met zijn allen ons best, maar er zal best eens iets fout gaan. Heeft u verbeterpunten, kom er dan mee bij de mensen die er wellicht iets mee kunnen doen. Verder doen we er alles aan om te zorgen voor

  Wat verwacht Broekster-Wâlden van u als ouders?

  - Dat u de contributie betaalt
  De contributie is bij beide verenigingen exact gelijk. In de contributie zit ook een vaste bijdrage per jaar voor het kledingfonds.
  Vanuit dit fonds wordt alle kleding gefinancierd.
  - Dat u zuinig bent op de kleding die u van de club in bruikleen heeft.
  Alle teams starten met complete tenues. Ook krijgen alle actieve spelers trainingspakken ter beschikking.
  We gaan er van uit dat u zich houdt aan de instructie voor het gebruik van de kleding.
  Alle kleding (behalve de kousen) blijft eigendom van Broekster-Wâlden en moet na het seizoen weer worden ingeleverd.
  Kousen worden eenmalig gratis verstrekt aan nieuwe leden. Later kan men wanneer nodig kousen tegen kostprijs aanschaffen via de commissie A & M.
  Is iets in de loop van het seizoen kapot gegaan, meldt dit dan aan de commissie.
  Normale reparaties worden direct opgelost zodat speler snel weer representatief is.
  – Dat u de kinderen positief aanmoedigt tijden de wedstrijden.
  De coaching wordt gedaan door de trainer/leider. Spelers belonen voor een doelpunt is uit den boze, dit werkt egoïsme in de hand.
  - Dat u uw kind motiveert en met hem/haar meeleeft.
  Een voetbalvereniging is geen oppas voor uw kinderen. We verwachten van ouders dat ze meeleven met hun kinderen en dat u ze stimuleert, dit is als eerste een taak van u en niet de taak van de leiders/trainers.
  Het spreekt voor zich dat we er dan ook van uitgaan dat we u regelmatig zien langs de lijn!
  - Dat u meewerkt aan het rijschema en wasschema etc.

  Rijschema

  Alle teams werken met een rijschema voor het vervoer naar uitwedstrijden. We verwachten van ouders dat ze daar aan meewerken.
  Het gebruik van het rijschema heeft twee grote voordelen:

  Wasschema

  De spelers krijgen de trainingspakken mee naar huis. Shirts en broekjes worden centraal gewassen.
  Dit wordt geregeld via de leider. In de meeste gevallen zal hij/zij hiervoor een schema maken zodat om de beurt één van de ouders de kleding krijgt om te wassen.
  Door bij toerbeurt te wassen, worden de kosten hiervan mooi verdeeld over de ouders.
  Er wordt dan ook geen vergoeding voor het wassen van de kleding verstrekt.
  Door de shirts en broekjes gezamenlijk te wassen wordt voorkomen dat er kleurverschil ontstaat in de tenues.
  Bovendien is het wel zo praktisch als de leider alle tenues ter beschikking heeft als er soms een beroep moet worden gedaan op andere spelers.
  LET A.U.B. WEL OP DE WASVOORSCHRIFTEN!

  Wat verwacht Broekster-Wâlden van haar jeugdleden.

  Voetbal is een teamsport. Dat betekent dat je rekening moet houden met de ander en dat we respect moeten hebben voor elkaar.
  Douchen na het sporten is in principe verplicht.
  Er gelden daarom een aantal regels waaraan iedereen zich moet houden.
  De regels zijn eigenlijk vanzelfsprekend, maar we benoemen ze toch maar even.
  Niet naleven van de regels betekent dat leiders/trainers of het bestuur leden daarvoor kunnen bestraffen door hen te schorsen.
  Daarover verderop meer.
  De hier onder genoemde gedragsregels komen uit het convenant van de KNVB, waar we ons bij aansluiten.

  Gedragsregels / afspraken

  Ook dit jaar willen we extra alert zijn op negatief gedrag (bijvoorbeeld pesten).
  Door dit gedrag wordt het plezier van andere kinderen (en ook van leiders en trainers) verpest. Dat accepteren we niet!
  Als negatief gedrag wordt geconstateerd, gaan we uiteraard als eerste praten met de betrokken spelers en leiders/trainers.
  Daarnaast gaan we de ouders hier schriftelijk over informeren. We vragen de ouders om hier aandacht aan te schenken.
  Mocht dit niet afdoende zijn, dan gaan we in gesprek met de ouders.
  Uiteraard nog steeds met maar één doel: het probleem oplossen en zorgen voor een goede sfeer.
  Een laatste stap is het schorsen van betreffende speler.
  We hopen natuurlijk dat het zover nooit zal komen!

  Schorsingen en verweer.

  Een speler kan geschorst worden door de KNVB, het (jeugd)bestuur, de leider of de trainer.
  In het ergste geval kan een lid worden geroyeerd door het bestuur van de vereniging.
  Bij schorsingen moet je denken aan:
  Schorsing n.a.v. gedrag in een wedstrijd of n.a.v. onacceptabel gedrag binnen het team.

  Wordt een speler uit het veld gestuurd dan moet hij/zij:

  V.w.b. de boetes en kosten.
  De KNVB hanteert vaste kosten voor elke kaart.
  Deze kosten worden bij de vereniging in rekening gebracht.
  Broekster-Wâlden berekent deze kosten altijd door aan de spelers. Zij ontvangen hiervoor een nota.

  Ook vandalisme of het niet voldoen aan sportieve of financiële verplichtingen kan leiden tot een schorsing.
  Zoals eerder al vermeld zal opzettelijk aangerichte schade altijd op de veroorzaker worden verhaald.

  Verweer
  Een speler heeft uiteraard altijd het recht zich te verweren tegen een opgelegde straf.
  Voor schorsingen opgelegd door de KNVB gaat dit via het verweerschrift en een eventueel beroep tegen de uitspraak.
  Voor schorsingen opgelegd door het jeugdbestuur kan betreffende speler zich verweren bij het bestuur van de vereniging waar hij/zij lid van is.
  Voor schorsingen opgelegd door leiders/trainers kan een speler zich verweren bij het jeugdbestuur.

  Accommodatie

  vv De Wâlden, Badhúswei 31 a
  Damwoude, T 0511-42 12 78

  Broekster Boys, Kleine laan 124
  Damwoude, T 0511 - 42 44 60

  Hoofdsponsor

  Social media